Đào tạo

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương thông báo Tuyển sinh Trung cấp Chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học ngành văn thư lưu trữ khóa 2012-2014

ĐÀ Nẵng:

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương thông báo Tuyển sinh Trung cấp Chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học ngành văn thư lưu trữ khóa 2012-2014.

Tải về: đính kèm

 

Chi tiết

Công tác Văn thư lưu trữ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Hiện nay, Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng trong đó có tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi là TCVN ISO 9001:2000) đang được áp dụng rộng rãi và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hành chính. Ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động không thể thiếu và có vai trò quan trọng trong nền hành chính nhà nước. Vì vậy, việc trieern khai áp dụng Tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng của công tác văn thư lưu trữ nhằm phục vụ có hiệu quả các yêu cầu hoạt động của các cơ quan, cũng như đáp ứng các nhu cầu của xã hội là một đòi hỏi cấp thiết và phù hợp với xu thế của nền hành chính hiện đại.

Chi tiết

Công tác giảng dạy nghiệp vụ Văn thư lưu trữ

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội có trụ sở đặt tại 88 - Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hiện nay, EVN Hai Bà Trưng đang thực hiện quản lý vận hành: 538 TBA/577MBA với dung lượng 296.360 KVA; 142 Km đường dây trung thế và 1.150 Km đường trục hạ thế; ký kết hợp đồng cung cấp điện trên 91.000 khách hành cơ quan và tư gia.

Chi tiết

Đào tạo văn thư - Lưu trữ

Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp chuyên hoạt động lĩnh vực Chỉnh lý tài liệu, Đào tạo văn thư_ Lưu trữ, Nhập tin tài liệu. Các dịch vụ Đức Nghiệp hướng tới là trợ giúp cho các cơ quan tổ chức, đoàn thể và các doanh nghiệp: phân loại, sắp xếp tài liệu và hướng dẫn cán bộ các cơ quan chuyên môn phụ trách về Văn phòng, Văn thư_Lưu trữ; nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác hướng dẫn nghiệp vụ Văn phòng

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Hiên Phòng Nghiệp Vụ
 0989326990
Đối tác
Khách hàng