Lịch sử ngành

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (04/9/1962-04/9/2012)

Sáng 4/902012, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã  tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (04/9/1962-04/9/2012).

Chi tiết

Sự hình thành và phát triển Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước

Ngay sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 08/9/1945 Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Sắc lệnh thành lập và chỉ định người đứng đầu

Chi tiết

Lưu trữ Việt Nam từ đầu thời kỳ độc lập tự chủ đến (đầu thế kỷ X) đến cuối thế kỷ XVIII.

Lưu trữ Việt Nam từ đầu thời kỳ độc lập tự chủ đến (đầu thế kỷ X) đến cuối thế kỷ XVIII

 

Do tài liệu thành văn của thời đại các vua Hùng (nhiều khả năng chưa có chữ viết nên không hình thành văn bản) và thời kỳ Bắc thuộc không được bảo tồn đến ngày nay,

Chi tiết

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam ( ngày 03/01/2012)

Cách đây 64 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1CP/VP gửi các ông Bộ trưởng trong đó nêu rõ: “Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia.

Chi tiết

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

iới thiệu một số hình ảnh về hoạt động của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trong 50 qua.

Ngay sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 8/9/1945 Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh thành lập và chỉ định những người đứng đầu Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia giáo dục. Tiếp theo, ngày 03/01/1946, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ký Thông đạt số 1C-VP gửi các ông Bộ trưởng, khẳng định “tài liệu (lưu trữ) có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”Nhằm tiếp tục tăng cường việc quản lý thống nhất của Nhà nước về công tác lưu trữ, ngày 04/9/1962, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 102/CP thành lập Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng để giúp Hội đồng Chính phủ quản lý công tác của Nhà nước và trực tiếp quản lý Kho Lưu trữ Trung ương (nay là Trung tâm Lưu trữ quốc gia). Đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp lưu trữ bởi vì từ đây, Việt Nam có một cơ quan đầu ngành chuyên giúp Nhà nước quản lý thống nhất công tác lưu trữ trong phạm vi cả nước.

Chi tiết

Lưu trữ Việt Nam thời phong kiến (Phần 1)

TÀI LIỆU THÀNH VĂN THỜI PHONG KIẾN

 

Ở bất kỳ quốc gia nào trên trái đất, công tác lưu trữ cũng chỉ có thể được hình thành sau khi quốc gia nào đó có chữ viết và được dùng để làm văn bản

Chi tiết

Lưu trữ Việt Nam thời phong kiến (Phần 1)

TÀI LIỆU THÀNH VĂN THỜI PHONG KIẾN

 

Ở bất kỳ quốc gia nào trên trái đất, công tác lưu trữ cũng chỉ có thể được hình thành sau khi quốc gia nào đó có chữ viết và được dùng để làm văn bản

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Hiên Phòng Nghiệp Vụ
 0989326990
Đối tác
Khách hàng