Vật tư lưu trữ

Bìa hồ sơ màu vàng

 

Để phục vụ cho công tác Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp chuyên cung cấp bìa hồ sơ, hộp đựng tài liệu lưu trữ với mẫu sản phẩm như sau:

Loại bìa: Vàng

Chất liệu: Carton

Chi tiết

Bìa hồ sơ màu trắng

Để phục vụ cho công tác Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp chuyên cung cấp bìa hồ sơ, hộp đựng tài liệu lưu trữ theo Tiêu chuẩn ngành TCN 01: 2002 “Bìa hồ sơ” ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-LTNN ngày 07 tháng 5 năm 2002 của Cục Lưu trữ Nhà nước với mẫu sản phẩm như sau:

 

1. Kích thước

Chi tiết

Hộp đựng tài liệu loại mộc

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp chuyên cung cấp hộp đựng hồ sơ theo Tiêu chuẩn ngành "Cặp đựng tài liệu" ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-KHKT ngày 06 tháng 03 năm 1997 của Cục Lưu trữ Nhà nước.

Chi tiết

Hộp Sơn đựng tài liệu

 

 

Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp chuyên cung cấp hộp đựng hồ sơ theo Tiêu chuẩn ngành "Hộp đựng tài liệu" ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-KHKT ngày 06 tháng 03 năm 1997 của Cục Lưu trữ Nhà nước.

Chi tiết

Cung cấp bìa, cặp, hộp hồ sơ, giá lưu trữ

 

Hộp và bìa hồ sơ lưu trữ

Để phục vụ cho công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp chuyên cung cấp bìa hồ sơ, hộp đựng tài liệu lưu trữ với mẫu sản phẩm như sau:

► Bìa hồ sơ:

+ Bìa duplex màu trắng: gập 3 tai, giấy nhập ngoại, theo tiêu chuẩn của Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước.

 

+ Bìa duplex màu trắng: gập 2 tai, giấy nhập ngoại, theo tiêu chuẩn của Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước.

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Hiên Phòng Nghiệp Vụ
 0989326990
Đối tác
Khách hàng